Frankfurter Buchmesse

I åkte vi till bokmässan i Frankfurt. Massor av hallar med böcker, ageter och media.