Manus

Vi har inte riktigt kommit igång med fullskalig utgivningsverksamhet. Därför tar vi för tillfället inte mot manus. Du kommer senare både kunna ge ut och trycka din bok hos oss.